Grävjobb   

Det här gör vi

Vi gör grävjobb i samband med avlopp, rör- och kabeldragningar, mark- och schaktarbeten. Här nedan kan du se arbeten som vi utfört tidigare. 

Att tänka på innan grävjobb

Innan man ska gräva är det viktigt at ta reda på om det kan finnas rör, kablar eller annat nedgrävt under marken. Information om det finns i fastighetens ritningar och ofta på ledningskollen. Annars är risken stor att vi gräver av kablar, vattenrör eller annat som kan ge elavbrott, vattenläckage och liknande som följd. Vi är så klart försäkrade för sådana tillbud men skapar onödig fördröjning i arbetet. 

Ny tomt som behöver jämnas och planeras om. Det kan behöva både grävas ut och fyllas på med jord för att få sin tomt som man vill.
 

När det blivit fukt i källaren eller grunden kan marken runt om behöva dräneras. Vi dränering är det viktigt att tänka på gammal asfalt på grunden måste bort. Att dräneringen läggs undert sockel samt att isolera med ett dränerande system.

 

Nedgrävning av nya vattenrör eller elledningar.