Grävjobb   

Det här gör vi

Vi gör grävjobb i samband med avlopp, rör- och kabeldragningar, mark- och schaktarbeten. Här nedan kan du se arbeten som vi utfört tidigare. 

Att tänka på innan grävjobb

Innan man ska gräva är det viktigt atta reda på om det kan finnas rör, kablar eller annat nedgrävt under marken. Det hittar man i fastighetens ritningar. Annars är risken stor att vi gräver av kablar, vattenrör eller annat som kan ge elavbrott, vattenläckage och liknande som följd. Vi är så klart försäkrade för sådana tillbud men skapar onödig fördröjning i arbetet. 

Ny tomt som behöver jämnas och planeras om. Det kan behöva både grävas ut och fyllas på med jord för att få sin tomt som man vill. Att tänka på


Här kan du se när förberedde tomt  inför plantering av träd, buskar och blommor. 

När det blivit fukt i källaren eller grunden kan marken runt om behöva dräneras. Vi dränering är det viktigt att tänka påXXXXX


Här kan du se när vi dränerade hos 

Nedgrävning av nya vattenrör eller elledningar. När man gräver ned nya vattenrör måste marken dräneras med XXXX och xxxx för att det inte ska bli vattensamlingar. Elledningar ska skyddas och läggas ned i xxxxxxx.