VVS-arbeten

Det här gör vi

Vi gör nya VVS-anläggningar. Hela vägen från den egna brunnen eller kommunens vattendragning till din kran. Vi installerar också vattenpumpar, nya rördragningar och utbyten av kranar mm.  

Att tänka på vid VVS-jobb

Innan man ska gräva är det viktigt atta reda på om det kan finnas rör, kablar eller annat nedgrävt under marken. Det hittar man i fastighetens ritningar. Annars är risken stor att vi gräver av kablar, vattenrör eller annat som kan ge elavbrott, vattenläckage och liknande som följd. Vi är så klart försäkrade för sådana tillbud men skapar onödig fördröjning i arbetet. 

Installation av vattenpump till nybyggd sommarstuga

 

Installation av vatten- och avloppsrör efter renovering av villa. 

Något annat vattenjobb!